De orthopedische werkplaats in Nsawam, die recentelijk door ons werd ondersteund, heeft in juli 2016 44 personen gescreend in Dambai. Hiervan is een uitermate gedetailleerd verslag opgestuurd naar Stichting Help Ghana. Er volgt nu een begroting zodat de behandeladviezen kunnen worden uitgevoerd. Omdat wij verwachten dat de kosten hiervan het toegezegde bedrag overschrijden zoeken wij sponsors die interesse hebben om een of meerdere behandelingen te bekostigen.

Een voorbeeld hiervan is van een kind van 2 jaar met een te klein aangelegd been. Voor de uiteindelijke prothese zullen er diverse röntgenfoto’s moeten worden gemaakt.

De kosten van dat bezoek zijn door onze stichting voorgeschoten tot we er een sponsor voor vinden.

In het Krachi East District van de Volta Regio werd in 2010 een vereniging voor gehandicapten opgericht, eerst voor individuele leden, maar later sloten zich steeds meer zelfhulpgroepen en organisaties voor gehandicapten aan. Inmiddels werkt de Lakeside Cross met 18 groepen van onder meer lichamelijk gehandicapten en blindenorganisaties. Doel is deze zelfhulpgroepen op te leiden zodat ze zelfstandig de rechten en belangen van niet alleen hun leden, maar van alle mensen met een handicap in hun dorp kunnen behartigen.

Daarnaast probeert Lakeside Cross inkomensgenererende projecten op ze zetten om gehandicapten (in Ghana PWDs genoemd, Persons with Disabilities) blijvend te ondersteunen door duurzame programma’s en activiteiten. PWDs moeten bij besluitvorming betrokken gaan worden en de gelegenheid krijgen op gelijkwaardige basis met anderen mee te doen. Daarom moeten ze zich bewust zijn van hun rechten, ongeacht hun opleidingsniveau.

Lakeside wil een eind maken aan het uitsluiten van gehandicapten en een gemeenschap zonder stigma’s creëren waar iedereen geïntegreerd samenleeft en deel kan nemen aan het leven in zijn dorp. Daarvoor moet eerst het laag gevoel voor eigenwaarde aangepakt worden van PDWs dat ontstaat door hun gebrekkige scholing en hun armoede. Die aanpak begint al bij mogelijkheden om zich te verplaatsen. Arme ouders kunnen geen rolstoel betalen waarmee hun kinderen naar school kunnen. Dus worden ze gedragen of kruipen ze naar school…
Slechtzienden hebben een witte stok nodig. Van jongs af aan moeten ze hun beweging en oriëntatie trainen. PWDs willen vooral onafhankelijk zijn en meedoen aan de activiteiten in hun dorp. Lakeside wil hen daarbij helpen.

Aan Help Ghana vroeg Lakeside € 3.954,- steun voor mensen uit de dorpen Dambai, Asukawkaw. Ado Nkwanta , Domabin, Kpelema, Kparikpari en Kpelesu om de kloof tussen mensen met en zonder handicap te verkleinen en iedereen gelijke toegang tot huizen, scholen, kerken, ziekenhuizen en andere faciliteiten te bieden. In zes maanden tijd zullen hulpmiddelen worden aangekocht en verspreid. Er is al een inventarisatie gemaakt van wat mensen nodig hebben, maar ook van hun werksituatie en hun opleiding. Lakeside neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de verdeling van de hulpmiddelen, die wellicht niet voldoende zijn voor alle PWDs in de zeven genomende dorpen. Lakeside heeft een bestuur van vijf leden en twee stafleden die het beleid uitvoeren. Ondertussen zijn een aantal mensen behandeld in Nsawam waarvoor Lakeside door Help Ghana gecompenseerd werd.

Dambai potentials

Donaties kunnen via NL 84 ABNA 050.38.25.778 t.n.v. Stichting Help Ghana o.v.v. “Dambai”.
Het Periodieke giften formulier op deze site schept mogelijkheden tot belastingaftrek.