Doel en werkwijze

Help Ghana steunt projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, of inkomengenererende initiatieven die groepen helpen in hun eigen onderhoud te voorzien. We richten ons vooral op vrouwengroepen, omdat vrouwen in Ghana de zorg hebben voor de kinderen.

Een project moet gesteund worden door de lokale gemeenschap. Die moet zelf ook bijdragen in de vorm van arbeid, grond en/of grondstoffen. Help Ghana steunt alleen kleine projecten (tot max. € 10.000) en streeft naar volledige terugkoppeling over de voortgang van het project door de lokale organisatie.

Werkwijze
Als een aanvraag bij Help Ghana binnenkomt, bekijkt het bestuur of het project aan de criteria voldoet. Daarna krijgen de aanvragers een questionnaire toegestuurd met vragen over het doel, omvang, eigen inbreng, co-financiers, referenties van overheidsinstanties, en een uitgewerkte begroting. Voor infrastructuur moeten ook een bouwtekening met gespecificeerd bestek worden ingediend. Onze lokale contactpersoon bezoekt daarna het project ter beoordeling van de aanvraag. Op basis van deze informatie beslist het bestuur of een project kan worden gesteund.

Voortgang en Monitoring
Onze Ghanese contactpersoon overlegt vooraf met de lokale organisatie de planning en verantwoordelijkheden, waarna een samenwerkingsovereenkomst wordt getekend. Tijdens de uitvoering bezoekt onze contactpersoon het project om de voortgang en eventuele knelpunten te bespreken. Daarnaast is er een tweemaandelijkse rapportage van zowel de projectleiders als onze contactpersoon die in de bestuursvergadering worden besproken.