Doel en werkwijze

Stichting Help Ghana (sedert 1983) steunt projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg en projecten die groepen helpen in hun eigen onderhoud te voorzien. Wij richten ons bij die ‘income generating projects’ vooral op vrouwengroepen, omdat vrouwen in Ghana de zorg hebben voor de kinderen.

Een project moet gesteund worden door de gemeenschap waarvoor het is bedoeld. Die gemeenschap zal zelf ook moeten bijdragen in de vorm van arbeid, grond en/of grondstoffen. Help Ghana steunt alleen kleine projecten (tot max. € 10.000) en streeft naar volledige terugkoppeling over de voortgang van het project door de lokale organisatie.

Werkwijze
Als een aanvraag bij Help Ghana binnenkomt, bekijkt het bestuur of het project aan de criteria voldoet. Als dat zo is, krijgen de aanvragers een project questionnaire toegestuurd met vragen over het project; resp. omvang, eigen inbreng, co-financiers, referenties van overheidsinstanties, kerken, etc. Verder dient er een uitgewerkte begroting en indien van toepassing een bouwtekening met gespecificeerd bestek te worden ingediend. Onze lokale contactpersoon bezoekt eveneens het project. Als het vragenformulier terugkomt, beslist het bestuur, mede op basis van de informatie van onze contactpersoon, of het project kan worden gesteund.

Voortgang en Monitoring
Voor de start van een project bespreekt onze Ghanese contactpersoon met de lokale organisatie de planning en verantwoordelijkheden, en wordt er een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin e.e.a. wordt vastgelegd. Tijdens de uitvoering bezoekt onze contactpersoon het project om de voortgang en eventuele knelpunten te bespreken. Daarnaast is er een tweemaandelijkse rapportage van zowel de projectleiders als onze contactpersoon die in de bestuursvergadering worden besproken.