Over ons

Organisatie
Stichting Help Ghana is een kleine groep vrijwilligers in Nederland. Met hulp van onze donateurs en sponsoren steunen wij ontwikkelingsprojecten in Ghana. Ons doel: de levensomstandigheden van kwetsbare bevolkingsgroepen verbeteren.

We hechten veel belang aan de inbreng van de lokale bevolking bij de aanvraag en uitvoering van een project. We consulteren regelmatig bekwame Ghanese residenten in Nederland over specifieke zaken die een goede project evaluatie mogelijk maken.

Help Ghana zendt zelf geen vrijwilligers uit naar Ghana. Wil je graag vrijwilligerswerk doen in Ghana, dan kun je bij andere organisaties terecht.

Ontstaan van de stichting
De stichting werd in 1983 opgericht door Joke Addotey-van Heeswijk uit Goirle. Op bezoek in Ghana bij de familie van haar man Gottfried, werd zij begin zeventiger jaren geconfronteerd met schrijnende toestanden in onder meer ziekenhuizen en scholen. Zij stak de handen uit de mouwen en heeft enige jaren met hulp van anderen enorm veel bereikt voor verschillende projecten in Ghana. Complete ziekenhuizen zijn opgeknapt met verf die zij wist los te praten bij fabrikanten. Een leverancier van fournituren zorgde jarenlang dat diverse scholen in Ghana meisjes konden opleiden tot naaister. Na afronding van de opleiding kregen ze een opgeknapte naaimachine mee naar huis! Met gekregen of voordelig ingekochte gereedschappen kon voor jongens een opleiding tot timmerman of schoenmaker worden ingericht. Zij werden na het behalen van hun diploma geholpen met een set basisgereedschappen. De inventaris van het oude Wilhelmina Gasthuis in Utrecht, matrassen van het leger, ingezamelde kleding, verpleegstersuniformen, leer voor het maken van protheses: het vond allemaal zijn weg naar projecten in Ghana. Tot en met de containers waarin de goederen verstuurd waren. Die werden ter plaatse tot inbraak-proof leslokaal omgebouwd! Om het gemakkelijker te maken fondsen te werven voor de aankoop en verzending van goederen, besloot Joke tot oprichting van de Stichting.

Op den duur veranderde de manier van ontwikkelingshulp en ging het accent meer liggen op de ontwikkelingssamenwerking. Bovendien is het versturen van goederen erg duur geworden. Stichting Help Ghana streeft er daarom nu zo veel mogelijk naar materialen en goederen uit Ghana zelf te gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een school of de inrichting van een bibliotheek. Zodoende wordt ook de lokale economie gestimuleerd.