Over Ons

Organisatie
Stichting Help Ghana is een kleine groep vrijwilligers in Nederland. Met hulp van onze donateurs en sponsoren steunen wij ontwikkelingsprojecten in Ghana. Ons doel: de levensomstandigheden van kwetsbare bevolkingsgroepen verbeteren.

We hechten veel belang aan de inbreng van de lokale bevolking bij de aanvraag en uitvoering van een project. We consulteren regelmatig bekwame Ghanese residenten in Nederland over specifieke zaken die een goede project evaluatie mogelijk maken.

Help Ghana zendt zelf geen vrijwilligers uit naar Ghana. Wil je graag vrijwilligerswerk doen in Ghana, dan kun je bij andere organisaties terecht.

Ontstaan van de stichting
De stichting werd in 1983 opgericht door Joke Addotey-van Heeswijk uit Goirle. Op bezoek in Ghana bij de familie van haar man Gottfried, werd zij begin zeventiger jaren geconfronteerd met schrijnende toestanden in onder meer ziekenhuizen en scholen. Zij stak de handen uit de mouwen en heeft tot in de jaren negentig met hulp van anderen enorm veel bereikt voor verschillende projecten in Ghana.