De lagere school Nana Adonteng Poku uit het dorp Akuma ligt 7 km ten zuiden van Nkoranza in de Brong Ahafo Regio centraal in Ghana. In Akuma woonden vooral cacaoboeren totdat in 1982 de meeste boerderijen door grote branden werden verwoest, wat een grote hongersnood veroorzaakte. Nu wonen er vooral kleine boeren die onder andere cashewnoten, mango en sinaasappels telen.

De school geeft gratis onderwijs en is 6 jaar geleden gesticht voor kinderen die wegens geldgebrek van de ouders niet meer naar school gingen. De eerste dag waren er 65 kinderen, de tweede 95, aan het einde van de week 128! Nu zijn er 388 kinderen verdeeld over 10 klassen van lagere school en middenschool (JSS). De 11 onderwijskrachten worden deels door de overheid betaald (de 4 professionele leraren) en deels, de surveillanten, door de ouders/ lerarenraad (Parents & Teacher Association, PTA).

De PTA en gemeentelijke en onderwijsautoriteiten zijn betrokken bij het plan en hebben al verschillende keren vergaderd. Zij zullen de ouderbijdragen innen voor het onderhoud van het gebouw. De school heeft een 3-unit klassenblok gepland. De totale kosten van het gebouw worden geraamd op €8.730,00. Het oudercomité en de dorpsbewoners dragen zelf 50 % van de arbeidskosten bij. Aan Stichting Help Ghana wordt aanvullend € 7.155,00 gevraagd om het geheel te kunnen financieren. Er is een uitgebreid comité gevormd van ingenieurs, onderwijsmensen en het Ministerie van Werk en Huisvesting om toe te zien op de bouw en het onderwijs.