Het New World Educational Complex uit Techiman vraagt ons om hulp bij het inrichten van een ‘computer lab’ en bibliotheek. De school heeft jaarlijks circa 200 leerlingen van 5-15 jaar uit de regio en stelt haar doelen hoog: zij wil aan leerlingen van alle niveaus goed onderwijs en individuele kansen bieden tegen een betaalbare prijs, ook aan armere en gehandicapte kinderen.

De Brong Ahofo Regio leeft van handel en landbouw en vooral vrouwen zijn afhankelijk van wat ze op de markt verhandelen. De kennis van ICT is beperkt in de streek. De school wil dat verbeteren om de kinderen toegang te geven tot nieuwe onderwijsmethodes. Een computer lab is belangrijk om kinderen waarvan ouders zich geen computer kunnen veroorloven toch ICT-onderwijs te kunnen geven.
De school ziet ook het stimuleren van lezen als haar taak. Daarom wordt ook de bibliotheek uitgebreid. Zowel voor het computer lab als voor de bibliotheek is een geschikt lokaal beschikbaar. De lokalen worden gerenoveerd. Plaatselijk kunnen pc’s met accessoires, stalen bureaus, stoelen en planken gekocht worden. Ook de boeken kunnen snel geleverd worden. Totaal bedraagt de aanvraag € 3.650,40.
Voor het onderhoud van de computers tekent Richmond Sekyere, een geschoold computertechnicus. Voor de bibliotheek wordt een fulltime bibliothecaris aangetrokken.