In de afgelegen Brong Ahofo Regio ligt het dorp Nkwabeng. In 2014 ontving Help Ghana een aanvraag van de plaatselijke Dayak Memorial Junior Secondary School om een blok van drie schoolklassen te bouwen voor elk 40 kinderen. Onze voorzitter Andrea Smit en secretaris Cokky van der Venne waren in november eregast bij de officiële opening van de unit. (Zie voor het verslag de nieuwsbrief van december 2016).

Nu is er een vervolgvraag voor hulp bij de aanschaf van schoolboeken en meubilair. Het onderwijs lijdt eronder dat meerdere leerlingen samen met één boek moeten doen en in veel te grote of te kleine bankjes moeten zitten. De hoofdonderwijzer heeft aangegeven dat al maatregelen zijn en worden genomen om de boeken goed en veilig te  bergen wegens het risico op diefstal. Ook wordt er een nachtwaker aangesteld en worden de boeken via een uitleensysteem aan de kinderen verstrekt.
De school trekt leerlingen van 12 tot 18 jaar uit de hele omgeving, maar het gebrek aan hulp- en leermiddelen was er al de oorzaak van dat kinderen uitvielen. En dat terwijl het belangrijk is dat goede studenten door kunnen stromen naar de Senior High Secondary School of als stagiair aan de slag kunnen. Als zij beter zijn opgeleid kunnen ze ook de samenleving in de arme agrarische regio vooruit helpen.

De school valt onder de Ghana Education Service van het Ministerie van Onderwijs en heeft een ouders- en lerarenraad (met daarin ook een vertegenwoordiging van de leerlingen) en een bestuur die alle beslissingen nemen over de school. De ouders dragen jaarlijks een klein bedrag aan schoolgeld af.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de ASN Foundation, www.asnbank.nl De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De bank is actief op het gebied van beleggen, sparen, betalingsverkeer en duurzame financieringen. De ASN Bank heeft ruim 600.000 klanten en een totaal beheerd vermogen van € 13 miljard.

Via de ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld.

Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties en projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken.

De ASN Bank maakt deel uit van SNS Bank N.V. Meer informatie vindt u op www.asnbank.nl of www.asnbank.nl/foundation.