Special Attention Project (SAP) Ghana ondersteunt kinderen met leerproblemen.  In Ghana bestaat weinig informatie over leerproblemen en veel kinderen worden beschuldigd van luiheid of hekserij als ze op school niet goed presteren of afwijkend gedrag vertonen. SAP wil hun levens verbeteren door op te komen voor hun rechten op goed onderwijs, door voorlichting te geven, onderzoek te doen en leraren bijscholing aan te bieden voor specifieke leerproblemen.
Ook straatkinderen in Accra die geen school bezoeken worden door SAP met praktische hulp ondersteund. Want juist vanuit deze groep is SAP in 2008 ontstaan: als een scholingsproject voor straatkinderen met leerproblemen en vanuit die basis zijn materialen en leerprogramma’s ontwikkeld voor kinderen en leerkrachten. SAP geeft voorlichting aan ouders, scholen en andere betrokkenen, zoals de overheid, op het gebied van leerproblemen. De basis, het kinderprogramma, is een onderzoek- en ontwikkelingsproject dat een groeiende invloed heeft in de Ghanese samenleving.

Help Ghana draagt bij door voorlichtingsmaterialen te betalen. Families van kinderen die bij SAP terecht komen, moeten goed voorgelicht worden over de leerproblematiek van hun kinderen om hen beter te begrijpen en ze weer thuis te accepteren en uiteindelijk weer naar school te laten gaan.
In Ghana staat onderwijs voor kinderen met leerproblemen nog in de kinderschoenen. In veel scholen zijn de klassen zo groot dat er weinig tijd is voor individuele aandacht. SAP wil bereiken dat in elke familie een ‘advocaat’ de belangen van het kind behartigt en met de school en SAP samenwerkt om het recht op passend onderwijs voor ieder kind werkelijkheid te maken.