Resultaten

Stichting Help Ghana heeft geen CBF-keurmerk. De kosten hiervan vinden wij voor een kleine stichting als de onze te hoog. Het verkrijgen van een CBF-keurmerk kost namelijk €4.175,00 voor 5 jaar, plus een jaarlijkse bijdrage van €380,00. Ook de kosten van een Verklaring van geen bezwaar vinden wij te hoog voor Help Ghana: €785,00 voor anderhalf jaar en €395,00 voor een herbeoordeling. Wij geven er de voorkeur aan alle donaties aan de projecten ten goede te laten komen. We hebben echter wel officieel de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor de belastingdienst. Op verzoek kunnen wij u een bestedingsverslag toezenden.

Hieronder kunt u ons financiële jaarverslag downloaden:
2016 jaaroverzicht Help Ghana