Resultaten

Stichting Help Ghana heeft geen CBF-keurmerk. De kosten hiervan vinden wij voor een kleine stichting als de onze te hoog. Wij geven er de voorkeur aan alle donaties aan de projecten ten goede te laten komen. We hebben echter wel officieel de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor de belastingdienst. Op verzoek kunnen wij u een bestedingsverslag toezenden.

Hieronder kunt u ons financiële jaarverslag downloaden:

2020 jaaroverzicht Help Ghana