Verantwoording

De terugkoppeling naar donateurs over de bestedingen gebeurt via een jaarlijkse Nieuwsbrief. Daarin wordt in het kort een beschrijving gegeven van de voortgang op de projecten, eventueel gelardeerd met foto’s. Onze lokale contactpersonen bezoeken de projecten en zorgen er voor dat de terugrapportages ook daadwerkelijk voldoen aan de informatiebehoefte.

De voortgang van de projecten wordt regulier gepubliceerd via de website, aan de directe sponsors wordt individueel verslag uitgebracht door het bestuur. In het geval van institutionele co-financiers zoals Wilde Ganzen volgen we door hen vastgestelde procedures.

Verder worden de projecten wanneer mogelijk bezocht door een delegatie van twee bestuursleden die minimaal één keer per jaar op eigen kosten Ghana bezoeken. Daarnaast wordt er bij resultaten een jaarrekening gepubliceerd. De bestedingen per project zijn op navraag beschikbaar. Het fiscale nummer van de stichting is 816170368.

Hieronder kunt u ons beleidsplan en financieel jaaroverzicht downloaden. Het bestuur van Help Ghana bestaat uit vrijwilligers die hun werk onbezoldigd verrichten, ook de reiskosten en jaarlijkse projectbezoek door bestuursleden gaan uit eigen middelen. Er is derhalve geen beloningsstructuur of e.d.

2016 jaaroverzicht Help Ghana

2015 jaarrekening Help Ghana

Beleidsplan Stichting Help Ghana 2014

2014_jaarcijfers_Help Ghana