Verantwoording

De terugkoppeling naar donateurs over de bestedingen gebeurt via een jaarlijkse nieuwsbrief. Daarin wordt in het kort een beschrijving gegeven van de voortgang op de projecten, eventueel met foto’s. Onze lokale contactpersoon bezoekt de projecten en zorgt ervoor dat de terugkoppeling voldoet aan de informatiebehoefte.

De voortgang van de projecten wordt gepubliceerd via de website en diverse Social Media. Aan projectsponsors wordt individueel verslag uitgebracht. Voor institutionele sponsors (bijv. Wilde Ganzen) volgen we door hen vastgestelde procedures.

Projecten worden wanneer mogelijk bezocht door een delegatie van twee bestuursleden die minimaal één keer per jaar op eigen kosten naar Ghana reizen. Over alle resultaten wordt een jaarrekening gepubliceerd. De bestedingen per project zijn op navraag beschikbaar. Het fiscale nummer van de stichting is 816170368.

Hieronder kunt u ons beleidsplan en financieel jaaroverzicht downloaden. Het bestuur van Help Ghana bestaat uit vrijwilligers die hun werk onbezoldigd verrichten. Ook de reiskosten van het jaarlijkse projectenbezoek komen uit eigen middelen. Er is derhalve geen beloningsstructuur. 

Jaaroverzicht Help Ghana 2020

Nieuwsbrief 2020

Jaaroverzicht Help Ghana 2019

Jaaroverzicht Help Ghana 2018

2017 jaaroverzicht Help Ghana

2016 jaaroverzicht Help Ghana

2015 jaarrekening Help Ghana

Beleidsplan Stichting Help Ghana 2014

2014_jaarcijfers_Help Ghana