Voorbeelden acties

Indien een groep particulieren of een school besluit om een project te adopteren, zorgt de stichting voor de benodigde documentatie. Ook kunnen bestuursleden op verzoek een lezing of een gastcollege verzorgen waarmee de achterban wordt geïnformeerd. In veel gevallen kan zo’n actie, omdat die bijdraagt aan de ‘brede maatschappelijke discussie’ d.m.v. voorlichting in aanmerking komen voor een verdubbeling door een grotere NGO zoals bijvoorbeeld in het geval van Wilde Ganzen of de NCDO, ofwel de plaatselijke gemeente. Zo hebben bijvoorbeeld schoolkinderen in Nederland geld opgehaald voor de lesmaterialen voor een basisschool in Nkwabeng. Dat is de ideale verhouding tussen sponsors, doel en doelgroep.

Het bestuur verzorgt ook zelf incidenteel voorlichtingsactiviteiten zoals bijvoorbeeld door haar aanwezigheid met een stand op de jaarlijkse derde wereld rommelmarkt op het Mill Hill College in Goirle, wanneer die een van onze projecten besluit te honoreren.

Verder kan men te allen tijde informatie over projecten of t.a.v. het leven in Ghana in het algemeen opvragen via onze mailbox, i.c. contact@helpghana.info