Techiman is een stad met 104.500 (census 2013) inwoners in de Brong Ahafo Regio. Dankzij haar gevarieerde economische activiteiten (een van de grootste markten in West-Africa) is het een snel groeiende stad. Nog steeds is landbouw de voornaamste bron van inkomsten met de verbouw van vooral Yam, cassave, maïs en millet en sinds kort cashewnoten. Ook werd opnieuw cacao aangeplant. De stad profiteert ook van de komst van agro-industrie in samenwerking met buitenlandse partners. Behalve landbouw leven mensen van (detail)handel,  het leveren van bankdiensten en van ambachten.

Meer dan 20 jaar geleden begon de Ghana Society of the Physically Disabled een afdeling in Techiman. Doel was om gehandicapten te helpen zich te verenigen zodat ze samen kunnen werken om hun levensomstandigheden te verbeteren. Dat zou kunnen door betere opleiding en grotere vaardigheden en door invloed uit te oefenen op het overheidsbeleid. Zo heeft de overheid, mede door de invloed van deze bond van gehandicapten een District Common Fund opgezet, waaruit de Society subsidie ontvangt. De groep slaagt erin de gemeenschap van Techiman bewust te maken van de behoeften en moeilijkheden van gehandicapten en stimuleert haar leden om zelfstandig te worden. Dat succes leidt tot steeds meer leden en een beroep op het serviceaanbod van de Society. Twee keer per maand vergaderen de leden over verenigingszaken.

De Society telt nu 420 lichamelijk gehandicapte leden. In een eerder project waren er trainingen in leerbewerking en naaien. Inmiddels wordt er ook training gegeven op het gebied van sieraden maken, zeep maken en elektronica. Er zijn 5 permanente trainers. Op dit moment is de te kleine behuizing het grootste probleem.

Overtuigd van het belang van het project voor de economische en sociale verhoudingen in Techiman, heeft de Districtsraad van Techiman de grond geschonken, waarop de Society nu is gevestigd. Het ambachtelijk training centre is door de afdeling Techiman van de Ghana Society of Physically Disabled in een eerder project opgezet met hulp van Stichting Help Ghana. In de 40 voets container konden 30 personen per jaar opgeleid worden. De Society had toen iets meer dan 100 leden. Nu zijn dat er 420 en is de behoefte aan training flink toegenomen. De Society heeft nu een permanent gebouw van 3 klaslokalen, een hal en toiletten neergezet.Ook het containerlokaal blijft in gebruik. Dan kunnen 100 lichamelijk gehandicapten per jaar getraind worden. Zij worden vervolgens aangemoedigd hun eigen zaakje op te richten.

Voor de begeleiding van het project is een uitvoeringscomité opgericht van vijf mensen van verschillende specialismen, financieel, bouwkundig, juridisch en administratief.

 

%d bloggers like this: