Het computercentrum is nu weer volledig ingericht en kan weer in gebruik worden genomen. Het lokale netwerk moest eerst opgetuigd worden, er is inmiddels wel een goede elektriciteit voorziening.

Het Bestuur van Help Ghana heeft mee geholpen het computercentrum van de Blindenschool weer up to date te maken. Met een bijdrage van € 2.000,- is software aangeschaft om boeken te scannen en het programma Jaws, een screenreader waarmee tekst op een computerscherm kan worden voorgelezen, wat van onschatbaar belang is voor studenten.

Acht jaar geleden droeg Help Ghana bij aan de inrichting van een brailleproductiecentrum voor de Methodist School for the Blind in Wa in het noorden van Ghana waar onderwijs wordt gegeven aan blinde en slechtziende kinderen van 5 tot 18 jaar: van basisonderwijs en voortgezet onderwijs tot vakonderwijs en cursussen voor zelfstandig wonen.

De aanvraag werd in 2007, en ook nu weer, gedaan door de stichting FORCE die ervoor zorgt dat mensen met een visuele of leeshandicap toegang krijgen tot informatie. Verschillende gespecialiseerde leerkrachten op het gebied van brailleproductie en de opname van gesproken boeken en computeronderwijs, zijn door FORCE opgeleid. Zij worden ook elders in Ghana ingezet om opleidingen te verzorgen.


 

%d bloggers like this: