De Provident God International School werd door een relatie gewezen op Stichting Help Ghana en daarop diende de school uit Yefri-Tankor een aanvraag in voor een unit van drie klaslokalen met een kantoortje en opslagruimte. De chief, de bevolking, kerken, ouders en leraren van de lagere school staan achter het initiatief en stellen zich garant voor het onderhoud van het gebouw na de ingebruikname. Ook de onderwijsinstanties zijn akkoord met de plannen.
Tijdens hun bezoek aan Ghana zagen Andrea Smits en Cokky van der Venne dat nu tijdelijk les gegeven wordt in een woonhuis dat daarvoor helemaal niet geschikt is. In één grote kamer krijgen 60 kinderen tegelijkertijd les.

De chief heeft nieuw land aangeboden voor een nieuw schoolgebouw en het nieuw gevormde schoolbestuur heeft de plannen om de school te managen al klaar liggen! Het schoolbestuur is ervan overtuigd dat de nieuwe lokalen het onderwijs in de arme agrarische streek in Brong  Ahafo regio zullen helpen verbeteren. Er is veel analfabetisme in de dorpen in het gebied.


De extra klassen zijn daarom hard nodig om het lager onderwijs in de streek te verbeteren. Het totale project kost € 8.077,95. Het bestuur van Stichting Help Ghana denkt dat het onderwijs rond Yefri-Tankor daarmee een flinke stap vooruit kan zetten.