De Provident God International School werd door een relatie gewezen op Stichting Help Ghana en daarop diende de school uit Yefri-Tankor een aanvraag in voor een unit van drie klaslokalen met een kantoortje en opslagruimte. De chief, de bevolking, kerken, ouders en leraren van de lagere school namen het initiatief en stelden zich garant voor het onderhoud van het gebouw in de toekomst.

De chief heeft land beschikbaar gesteld voor het nieuwe schoolgebouw en het nieuw gevormde schoolbestuur is begonnen met haar taak. Er is nog veel analfabetisme in de dorpen in dit gebied in Brong Ahafo.


Het totale project omvatte € 8.077,95 onder meer opgebracht door de stg. Horizon Holland in Den Haag. De uitbreiding werd onlangs in gebruik genomen, en bezocht door twee bestuursleden van Help Ghana.