In het Krachi East District van de Volta Regio werd in 2010 een vereniging voor gehandicapten opgericht, eerst voor individuele leden, maar later sloten zich steeds meer zelfhulpgroepen en organisaties voor gehandicapten aan. Inmiddels werkt de Lakeside Cross met 18 groepen van onder meer lichamelijk gehandicapten en blindenorganisaties. Doel is deze zelfhulpgroepen op te leiden zodat ze zelfstandig de rechten en belangen van niet alleen hun leden, maar van alle mensen met een handicap in hun dorp kunnen behartigen.

Daarnaast probeert Lakeside Cross inkomensgenererende projecten op ze zetten om gehandicapten (in Ghana PWDs genoemd, Persons with Disabilities) blijvend te ondersteunen door duurzame programma’s en activiteiten. PWDs moeten bij besluitvorming betrokken gaan worden en de gelegenheid krijgen op gelijkwaardige basis met anderen mee te doen. Daarom moeten ze zich bewust zijn van hun rechten, ongeacht hun opleidingsniveau.

Lakeside wil een eind maken aan het uitsluiten van gehandicapten en een gemeenschap zonder stigma’s creëren waar iedereen geïntegreerd samenleeft en deel kan nemen aan het leven in hun dorp. Daarvoor moet eerst hun lage gevoel voor eigenwaarde aangepakt worden, wat ontstaat door gebrekkige scholing en armoede. Die aanpak begint al bij mogelijkheden om zich te verplaatsen. Arme ouders kunnen geen rolstoel betalen waarmee hun kinderen naar school kunnen. Dus worden ze gedragen of kruipen ze naar school…

In samenwerking met het Orthopedisch Trainingscentrum in Nsawam (OTC) zijn verschillende gehandicapten van de zelfhulporganisatie ‘Lakeside Cross’ uit de Volta Regio voorzien van passende hulpmiddelen. Daarnaast werden tijdens ons bezoek twee kinderen gratis geopereerd door een team van Nederlandse orthopedisch chirurgen in St. Anthony’s Hospital in Aflao in de Volta Regio. Hierna gaan de kinderen naar Nsawam voor het aanmeten van nieuwe prothesen. Alle lokale kosten worden door onze donaties gedekt.

Dambai potentials

%d bloggers like this: