In Adowso, een plaats die uit 44 dorpen bestaat in het Oosten van Ghana, waar ruim 4000 mensen wonen, voornamelijk kleine boeren, krijgen kinderen van 2 tot 16 jaar die eerder thuis zaten of op straat zwierven, de kans om de ‘Compassion for kids’-school te bezoeken.

Dat betekent dat ze kennis opdoen, gestimuleerd worden in creativiteit, en sociale vaardigheden aanleren. Kortom, ze krijgen er goed onderwijs en hun ouders weten dat ze er veilig zijn terwijl zijzelf op het land werken of op de markt staan met koopwaar. Speciaal jonge meisjes worden met een kleine lening geholpen om een handeltje op te zetten nadat ze op school de vaardigheden hebben aangeleerd om daarmee te gaan werken.

Help Ghana financierde eerder twee van de huidige acht klaslokalen en een Polytank en keukenmaterialen.

De schoolleiding vraagt nu hulp bij de vergroting van twee lokalen, waarin sinds de groei van het aantal leerlingen 50 in plaats van 25 leerlingen zitten. Het wordt daardoor te warm in de lokalen en de leraren kunnen niet goed overzicht houden omdat er geen plaats is voor voldoende lessenaartjes.

De PTA (Parents & Teachers Association) en de gemeenschap hebben al de fundering gegraven, beton gestort en de eerste rijen betonblokken voor de uitbreiding gemetseld. Voor het afmaken ervan en voor de meubilering vraagt het schoolbestuur een bijdrage van €4.450.

De jaarlijkse exploitatiekosten zullen gedragen worden door de gemeenschap en de PTA en verder betaald worden uit de opbrengst van de school-groentetuin.

Twee leden van het bestuur van Stichting Help Ghana bezochten de school op eigen kosten aan het begin van dit jaar. Ze waren onder de indruk van het karakter van de school en van de toegewijdheid van de schoolleiding. De school heeft zich ontwikkeld tot een voorbeeld voor andere scholen. Vrolijke tekeningen aan de muren, ronde tafels voor de laagste groepen, een houten speeltuintje buiten, voldoende leermaterialen, een grote groentetuin, etc.

Het bestuur van Stichting Help Ghana beveelt het project dan ook van harte aan!