In Adawso, een plaats in het Oosten van Ghana, waar ruim 4.000 mensen wonen, voornamelijk kleine boeren, krijgen kinderen van 2 tot 16 jaar die eerder thuis zaten of op straat zwierven, de kans om de ‘Compassion for kids’-school te bezoeken.

Dat betekent dat ze kennis opdoen, gestimuleerd worden in creativiteit, en sociale vaardigheden aanleren. Ze krijgen er goed onderwijs terwijl hun ouders op het land werken of op de markt staan met koopwaar. Speciaal jonge meisjes worden met een kleine lening geholpen om een handeltje op te zetten nadat ze op school de vaardigheden hebben aangeleerd om daarmee te gaan werken.

Help Ghana financierde eerder twee van de huidige acht klaslokalen en een watertank en keukenmaterialen. De schoolleiding vraagt nu hulp bij de vergroting van twee lokalen, waarin sinds de groei van het aantal leerlingen 50 in plaats van 25 leerlingen zitten.

De PTA (Parents & Teachers Association) en de gemeenschap hebben de fundering gegraven, beton gestort en de eerste bouwstenen voor de uitbreiding gemetseld. Voor het afmaken ervan en voor de meubilering vraagt het schoolbestuur een bijdrage van €4.450. De jaarlijkse exploitatiekosten worden opgebracht door de gemeenschap en de PTA, aangevuld met de opbrengst van de school-groentetuin.

Twee leden van het bestuur van Stichting Help Ghana bezochten de school op eigen kosten in 2018. Ze waren onder de indruk van het karakter van de school en van de toewijding van de schoolleiding. Vrolijke tekeningen aan de muren, ronde tafels voor de laagste groepen, een houten speeltuintje buiten, voldoende leermaterialen, een grote groentetuin, etc.

Het bestuur van Stichting Help Ghana beveelt het project dan ook van harte aan!