In Adawso, een plaats in het Oosten van Ghana, waar ruim 4.000 mensen wonen, voornamelijk kleine boeren, krijgen kinderen van 2 tot 16 jaar die eerder thuis zaten of op straat zwierven, de kans om de ‘Compassion for kids’-school te bezoeken.

Dat betekent dat ze kennis opdoen, gestimuleerd worden in creativiteit, en sociale vaardigheden aanleren. Ze krijgen er goed onderwijs terwijl hun ouders op het land werken of op de markt staan met koopwaar. Speciaal jonge meisjes worden met een kleine lening geholpen om een handeltje op te zetten nadat ze op school de vaardigheden hebben aangeleerd om daarmee te gaan werken.

Help Ghana financierde eerder twee van de huidige acht klaslokalen en een watertank en keukenmaterialen. De schoolleiding vroeg hulp bij de vergroting van twee lokalen, waarin sinds de groei van het aantal leerlingen 50 in plaats van 25 leerlingen zaten. Met die uitbreiding werd in de kerstvakantie begonnen en deze is ondertussen afgerond. Samen met het meubilair wat eveneens door ons werd geschonken zijn de lokalen nu in gebruik genomen.