Wij kennen de Baanuasi Junior High School en zij kennen ons! In 2006 kwam hun eerste aanvraag binnen, toen nog voor de lagere school, voor de voltooiing van het gebouw. In 2010 kwam een aanvraag voor hulp bij de afbouw van lokalen voor de middelbare school. Dit project is in 2012 afgerond en de lokalen worden inmiddels intensief gebruikt. Nkenkaasu ligt in de Ashanti regio, op de weg van Kumasi naar Techiman en telt ruim 13.000 inwoners. De bevolking bestaat voor ongeveer 90% uit boeren.

Schoolboeken in Nkenkaasu

De headmaster, de Parents and Teachers Association (Ouder- en lerarencomité) en het dorpsbestuur vroegen ons in 2013 om boeken voor de leerlingen: onder meer Engels, wiskunde, ICT en maatschappijleer staan op het programma voor de verschillende leerjaren en om de lokale taal Twi te onderwijzen! De boeken blijven eigendom van de school en worden jaarlijks aan de leerlingen uitgeleend. Er staat een boete van drie maal de aanschafkosten op diefstal. Tevens is er tegen diefstal van schoolmateriaal een speciale nachtwaker aangesteld.

De eerdere activiteiten in dit dorp waren voorbeeldprojecten: een eigen bijdrage van de docenten- en ouderraad, snelle en adequate terugkoppeling op onze vragen, snelle afronding van de bouw en een enthousiaste reactie toen alles in gebruik werd genomen.

Dankzij de opbrengst van een sponsorloop van een lagere school in Goes, een bijdrage van het Preuvenemint in Maastricht en Albert Heijn in Den Haag hebben we dit project kunnen steunen voor een bedrag € 7.328. Voor alle leerlingen van de lagere en middelbare school zijn boeken gekocht.

%d bloggers like this: