Een kind dat niet goed presteert op school of zich afwijkend gedraagt, wordt in Ghana beschuldigd van luiheid of hekserij omdat er weinig informatie is over leerproblemen. Special Attention Project (SAP) Ghana ondersteunt deze kinderen en wil hun levens verbeteren door op te komen voor hun rechten op goed onderwijs, door voorlichting te geven, onderzoek te doen en leraren bijscholing aan te bieden voor specifieke leerproblemen.
Kinderen die gestopt zijn met school omdat ze niet genoeg hulp kregen bij hun leerproblemen kunnen op een onderwijscentrum van SAP in Accra terecht. Ook straatkinderen, de eerste doelgroep van SAP, krijgen er ondersteuning bij leerproblemen en praktische hulp. Vanuit het scholingsproject voor straatkinderen met leerproblemen ontwikkelt SAP sinds 2008 materialen en leerprogramma’s en geeft daarnaast voorlichting over leerproblemen aan ouders, scholen en andere betrokkenen, zoals de overheid. Die introduceerde in mei 2016 officieel inclusief onderwijs. De basis van SAP, het kinderprogramma, is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat steeds meer invloed heeft en bijdraagt aan een groeiende bewustwording in de Ghanese samenleving.
Help Ghana heeft € 860,00 gedoneerd aan SAP voor voorlichtingsmaterialen. Het grootste deel is gebruikt om nieuwe informatieboekjes over leerproblematiek te laten drukken en twee voorlichtingsfolders, een voor algemeen gebruik zoals fondsenwerving en beleidsbeïnvloeding, en een voor ouders van kinderen die geen school meer volgen maar wel op het SAP-onderwijscentrum komen. Het streven is die kinderen weer naar school te laten gaan en daarnaast schooluitval te voorkomen van kinderen met leerproblemen die nog wel naar school gaan. Ouders moeten goed voorgelicht worden over de leerproblematiek van hun kinderen om hen beter te begrijpen en hen weer thuis te accepteren met als uiteindelijke doel hen weer naar school te laten gaan.
De donatie werd verder gebruikt voor de aankoop van plastic armbandjes voor promotie- en fondsenwerving. En vooral ook voor een informatiedag voor ouders van kinderen met leerproblemen. In het programma ‘Sharing Stories’ kregen ouders een inleiding door een traditionele verhalenvertelster die in haar verhalen de sterke kanten van kinderen die ‘anders’ zijn benadrukte. Daarna konden de deelnemers spreken met andere ouders om zo van elkaar te leren. Na de diepgaande gesprekken kwamen verscheidene van hen tot het inzicht dat ze hun kinderen anders moesten begeleiden. De kinderen kregen een apart programma met groepsdiscussie over schoolervaringen. Alle deelnemers kregen en informatiepakketje mee over leerproblemen.
SAP is erg dankbaar voor de steun en betrokkenheid van Help Ghana en zegt namens de kinderen: Hartelijk Dank! Dat geven wij natuurlijk graag door aan onze donateurs.

%d bloggers like this: